Women

Women 

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

55,00 €

55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,90 €

39,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,90 €

39,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,90 €

39,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,90 €

39,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,90 €

44,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,00 €

59,00 €
36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,00 €

59,00 €
36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

57,90 €

57,90 €
36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

36,40 € 52,00 €

36,40 € 52,00 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

37,80 € 54,00 €

37,80 € 54,00 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,90 €

49,90 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

55,00 €

55,00 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

55,00 €

55,00 €
37 38 39 40 41 42

You must select a size

43,92 € 54,90 €

43,92 € 54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

43,92 € 54,90 €

43,92 € 54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

43,20 € 54,00 €

43,20 € 54,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

37,80 € 54,00 €

37,80 € 54,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,60 € 62,00 €

49,60 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

45,60 € 57,00 €

45,60 € 57,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,60 € 62,00 €

49,60 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,60 € 62,00 €

49,60 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,60 € 62,00 €

49,60 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,90 € 57,00 €

39,90 € 57,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

41,30 € 59,00 €

41,30 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

49,60 € 62,00 €

49,60 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

41,30 € 59,00 €

41,30 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

41,30 € 59,00 €

41,30 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

45,60 € 57,00 €

45,60 € 57,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

43,40 € 62,00 €

43,40 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

43,40 € 62,00 €

43,40 € 62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

54,90 €

54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

54,90 €

54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

54,90 €

54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

38,43 € 54,90 €

38,43 € 54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,00 € 55,00 €

44,00 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,00 €

59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

62,90 €

62,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

54,90 €

54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

54,90 €

54,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,00 €

59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,00 €

59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,90 €

69,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,80 € 64,00 €

44,80 € 64,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,00 € 55,00 €

44,00 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,20 € 49,00 €

39,20 € 49,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,00 € 55,00 €

44,00 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,00 € 55,00 €

44,00 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

38,50 € 55,00 €

38,50 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

51,20 € 64,00 €

51,20 € 64,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

51,20 € 64,00 €

51,20 € 64,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,80 € 64,00 €

44,80 € 64,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

47,20 € 59,00 €

47,20 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

51,20 € 64,00 €

51,20 € 64,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

65,00 €

65,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

39,20 € 49,00 €

39,20 € 49,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

44,00 € 55,00 €

44,00 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

64,90 €

64,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

62,00 €

62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

62,00 €

62,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

59,90 €

59,90 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

69,00 €

69,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

41,30 € 59,00 €

41,30 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

38,50 € 55,00 €

38,50 € 55,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

41,30 € 59,00 €

41,30 € 59,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

60,00 €

60,00 €
35 36 37 38 39 40 41 42

You must select a size

Women’s slippers

At Nordikas we are always striving for maximum quality and comfort in our slippers. Here you will find a wide variety of designs that will match, most certainly, what you are looking for. Your preferences are on our website, do you know which is your style? We have slippers made from velvet, leather, woollen and even ones with inner lining. In addition, in different models, both closed and open.

Our women’s slippers are made of high quality materials and, they are also especially selected with one objective: to provide you with comfort. We want you to feel comfortable with your loved ones, so we make flexible and breathable slippers that keep your feet warm.

Thanks to the commitment we make to you, our Nordikas will last for many years, so all of our slippers are really easy to wash. Don’t worry if they get wet or dirty, you will be able to continue to enjoy them for many more years.

Another of the simplicities of Nordikas is the speed of delivery, since you will have your slippers at home in just 48 hours, and if you buy two pairs, delivery is completely free.